Let’s GróA

Stedelijke knopen als fascinerende kansen

Wanneer

Donderdag 1 november | 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 2 november | 9.00 - 14.00 uur

Locatie

Donderdag 1 november | Wolkenfabriek
Suikerunieterrein
Vrijdag 2 november | RO/EZ
Gedempte Zuiderdiep 98

Toegang

Gratis

Aanmelden

Ja,

Voertaal

Nederlands

Bijzonderheden

Geselecteerde deelnemers ontvangen een uitnodiging

Met elkaar vanuit verschillende kennisvelden en ervaringen - Nederlandse en Duitse, analytische en ontwerpende - een Groningse knoop bekijken.  Stedelijke ontwikkeling, maatschappij, cultuur, duurzaamheid en alle andere complexe uitdagingen die we van belang vinden voor de toekomstige stad.

GróA is een idee dat voortkomt uit de fascinatie voor stedelijkheid, de uitdagingen die daarmee samenhangen en vooral hoe we een bijdrage kunnen leveren aan Groningen als inspirerende en stimulerende stad. Met 'GróA' willen we de experimentele opgave van de 3e ( meervoudig maaiveld en de onbenutte ruimten) en 4e dimensie ( de verandering in de tijd en de mogelijkheid om hierop te anticiperen) bij het werken aan de stad verder verkennen en hierbij het gevarieerde en complexe stedelijk-DNA als uitgangspunt nemen voor kwaliteit- en identiteitsontwikkeling. De verkenningen kunnen zich, afhankelijk van de interesse van de deelnemers, bewegen tussen theoretische beschouwingen over de toekomstige stad, een concreet ontwerp voor een verwaarloosde ‘No-Go area’. Daarbij wordt een Groninger traditie op het gebied van het combineren van architectuur/cultuur en duurzaamheid opnieuw opgepakt. De nieuwsgierige en leergierige ‘City of Talent’ wordt weer springlevend en presenteert zich met inspiratie en innovatie.

Als ‘pilot-ruimte’ stellen we de voor ‘de knoop’ Suikeruniegebied/Westelijke ringweg/Zeeheldenbuurt’ voor. Een belangrijke (toekomstige) schakel in het stedelijk DNA-netwerk met een toenemende importantie gezien de ontwikkelingen in de omgeving. Deze opgave sluit aan bij de recent verschenen Structuurschets voor het Suikerfabriekterrein en de nog te ontwikkelen en uit te werken zone rond de Westelijke Ringweg en de connectie met de ‘oude stad’ en de Zeeheldenbuurt.

We doen dit met een flink aantal mensen met diverse kennisvelden, competenties en ervaring. Daarbij gaan we over grenzen heen door ook een aantal Duitse collega's uit te nodigen. Dit zorgt voor een brede deskundigheid en een frisse blik.  'Grensoverschrijdend' samenwerken staat garant voor een stimulerende creativiteit en een, meestal, verbluffend resultaat dat direct gepresenteerd wordt aan een aantal genodigden die van belang zijn voor de uitwerking en realisatie van de ideeën.

Misschien vind je dit ook leuk