Mobility Innovation Center – step one

Ondertekening intentieverklaring

Wanneer

Vrijdag 2 november | 15.45 - 16.45 uur

Locatie

Nieuwe Raadszaal
Stadhuis

Toegang

Gratis

Aanmelden

Nee

Voertaal

Nederlands

Beeld: 123RF

Op vrijdag 2 november 2018 ondertekenen de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de drie onderwijsinstellingen Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort een intentieverklaring voor de oprichting van het Mobility Innovation Center (MIC).

Het Mobility Innovation Center Groningen (MIC) wordt dé plek waar overheden, kennisinstituten en (inter)nationale partijen hun kennis bundelen en gezamenlijk werken aan de (door-)ontwikkeling, integratie en vooral ook implementatie van nieuwe, innovatieve en praktische mobiliteitsconcepten voor werkelijke, lokale en regionale mobiliteitsopgaven.

In combinatie met (delen van) het (spoor)wegennet in Stad en Ommeland biedt het MIC tevens een gedifferentieerde omgeving voor testen in stedelijke en rurale praktijk verkeerssituaties. Via publiek-private samenwerking bundelen we beschikbare kennis en expertise en zorgen we voor onderlinge kruisbestuiving en uitgebreide kennisdeling en -borging op het gebied van slimme en innovatieve mobiliteitsconcepten.

Het MIC stelt ons in staat de in de regio aanwezige kennis, expertise en initiatieven te bundelen, meer structuur en overzicht te bieden en via korte lijnen flexibel in te spelen op veranderingen in het mobiliteitsdomein, zoals bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen die het verkeer vlotter, veiliger en duurzamer maken en die elkaar in razend tempo opvolgen.

We koesteren kortom onze kwaliteiten en maken ons klaar voor de toekomst van Groningen!

Misschien vind je dit ook leuk