Workshop Tafeldemocratie

Duurzame renovatie van het Huis van Thorbecke

Wanneer

Vrijdag 2 november | 13.00 - 16.00 uur

Locatie

Oude Raadszaal
Stadhuis

Toegang

Gratis

Aanmelden

Ja,

Voertaal

Nederlands

Meer informatie

Social Media

Minicollege over het nieuwste concept voor het kruispunt van democratie en duurzaamheid, rollenspel voor spelers plus publiek, gezamenlijk advies aan de nieuwe coalitie.

Duurzame ontwikkeling gaat niet snel genoeg. Een van de oorzaken is dat de de politiek er niet goed mee overweg kan. Onze parlementen zijn gevormd door de sociale kwestie en de links-rechts-tegenstelling van de 19e eeuw. De kwestie van de 21e eeuw - duurzame ontwikkeling - heeft andere dimensies. Betere inspraak in de links-rechts-politiek helpt dan niet.

Tijd dus voor duurzame renovatie van het Huis van Thorbecke. Tafeldemocratie is een nieuw concept hiervoor. Het zegt dat een parlement een ideologisch ingedeelde kamer nodig heeft, zoals nu dus, maar daarnaast ook een kamer met tafels voor alle sectoren, branches en kennisgemeenschappen. Die hebben immers meer verstand van hun eigen duurzaamheid dan ideologische partijen.

Sectoren, branches en kennisgemeenschappen moeten dus eigenlijk niet lobbyen bij ideologische partijen, maar zelf onderling aan de slag. En dan niet vrijblijvend maar als kamer met bestuurlijke verantwoordelijkheid, waarin brede oppositie gevoerd kan worden als het sectoraal eigenbelang doorschiet. Waarin representatie en zelfsturing van productketens ontstaat, inclusief consumenten. Waarin coalities gevormd worden voor samenlevings- en marktbrede duurzame veranderingen. Landelijk, provinciaal en gemeentelijk.

In het rollenspel proberen we dit uit. We verdelen de zaal in twee kamers, stellen partijen en tafels samen en leggen een duurzaamheidsdilemma in het midden. Er is interne voorbereiding, bilateraal vooroverleg en plenair debat in beide kamers. Welke kamer werkt het beste? Het publiek beslist. Het staat niet vast dat de nieuwe kamer wint!

Politieke partijen zijn van elkaar gewend dat ze sterk uiteenlopende waarden hebben en het nooit eens zullen worden. Toch weten ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur en sluiten ze coalities. Sectoren, branches en kennisgemeenschappen hebben die verbindende cultuur nog veel minder, het zijn vaker belangenorganisaties. De nieuwe kamer heeft dus wat te leren van de oude. Meedoen als partij, tafel of publiek? Meld je aan, dan krijg je achtergrondinfo.

Misschien vind je dit ook leuk