Toegankelijk Groningen

Even een sprintje trekken

Wanneer

Vrijdag 2 november | 19.30 - 21.30 uur

Locatie

Nieuwe Raadszaal
Stadhuis

Toegang

Gratis

Aanmelden

Nee

Voertaal

Nederlands

Groningen is koploper-Gemeente uitvoering VN-verdrag 'Gelijke rechten van en voor mensen met een handicap'. Dat vraagt om een sprintje trekken! Tevens een oefening in democratisering 4.0. Kan best, vlak voor de verkiezingen.

Sinds 14 juni 2016 is het VN-verdrag 'Gelijke rechten van en voor mensen met een handicap' van kracht. Dat betekent dat onze samenleving op alle fronten toegankelijk mag worden voor burgers die niet vanzelfsprekend in de mainstream kunnen meezwemmen. Wonen, werken, openbare ruimte, 'digitale snelweg', scholen, horeca, sportvoorzieningen... werk aan de winkel!

Samen met 24 andere Gemeenten profileert Groningen zich als Koploper. Dat vraagt om een inhaalslag: Let's Gro together! Daarom organiseert de Werkgroep Toegankelijk Groningen een bijzondere bijeenkomst in de nieuwe Raadzaal van het Gemeentehuis op vrijdagavond 2 november. Volgens de spelregels van een 'normale' raadvergadering, maar met meer speelruimte voor het publiek. Zoals past in de cultuur van Let's Gro. Vlak voor de verkiezingen moet je als burgers natuurlijk niet 'moeilijk doen'. Dat doen we dus niet. Vanuit de diverse 'bloedgroepen' van de Werkgroep (mensen met een visuele handicap, de dovengemeenschap, burgers met mobiliteits-gedoe, een psychische handicap, verstandelijke beperking... ) komen we met verschillende, haalbare en concrete voorstellen. Waar je als eenvoudig burger van denkt: 'Waarom eigenlijk niet?' Achterstallig onderhoud! Gewoon vergeten! Bij voorkeur samen met ondernemers en organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn. Maximaal haalbare kaart.

Maar misschien valt het tegen. Daar kunnen we gelukkig prima tegen als mensen en kinderen die voortdurend tegen de stroom hebben leren (over)leven. We rekenen op onze Raadsleden en Joost van Keulen, als wethouder in het bijzonder verantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-verdrag. Gemeenteraadslid Berndt Benjamins (D66) is de voorzitter.

Programma

 • 19.30 opening door de voorzitter, Berndt Benjamins
 • 19.35 Werkgroep Toegankelijk Groningen
  Groningen koploper-gemeente uitvoering VN-verdrag ‘Gelijke rechten’
 • 19.40 voorstel mensen met een visuele handicap:
  ‘Veiligheid in de openbare ruimte’
 • 19.55 voorstel Dovengemeenschap:
  ‘Doofvriendelijk! Een cursus en een logo’
 • 20.10 voorstel mensen met een verstandelijke beperking:
  ‘De Brug in beweging’
 • 20.25 adempauze
 • 20.30 voorstel mensen met een fysieke handicap:
  ‘Belemmeringen op weg naar werk’
 • 20.45 voorstel mensen met een psychische handicap:
  ‘De Kunst van Werk-houden’
 • 21.00 reactie van de wethouder, Joost van Keulen
 • 21.15 werk aan de winkel en afspraken
  Welke raadsleden gaan zich inzetten voor het realiseren van welke voorstellen?
 • 21.30 - 22.00 de wandelgangen:
  informeel napraten met een simpel 'hapje en drankje'

Spelregels
Elke ‘bloedgroep’ van de Werkgroep Toegankelijk Groningen krijgt 5 minuten om een voorstel te presenteren. Daarna mogen eerst de raadsleden en vervolgens het publiek reageren. Per thema staat 15 minuten.

Misschien vind je dit ook leuk